Advertentiebeleid © GymPOWER®

Advertentiebeleid © GymPOWER®

GymPOWER Sportmagazine is een redactioneel onafhankelijke sportnieuwswebsite, waarbij het nieuws daarop gedeeld wordt op haar social media en de belangrijkste en mooiste verhalen en interviews regelmatig – gestreefd wordt naar tweemaandelijks – in een blad, worden samengevat en eind van het jaar worden uitgebracht in het GymPOWER Sportjaarboek.

Sinds 2008 plaatst onze sportredactie elke maand met medewerking van onze verslaggevers en correspondenten tussen de twintig en veertig gratis artikelen c.q. items op de sportnieuwswebsite van GymPOWER.nl en haar social media over de éénentwintig artistieke sporten die we samen volgen en vaak zelf beoefenen of beoefend hebben. Deze artikelen en items variëren tussen zelf gemaakte of ingezonden (live) (beeld)reportages op locatie, wedstrijdverslagen op grond van data-analyse, pers- en nieuwsberichten van correspondenten, stukken op grond van onderzoeksjournalistiek, voorbeschouwingen, exclusieve interviews, columns, blogs & vlogs.

Tussen 2008 en 2019 heeft alle ooit gepubliceerde content in tekst en beelden op de website van GymPOWER gestaan. Dit bleef daardoor miljoenen hits genereren door bezoeken van ruim tweehonderd duizend bezoekers per jaar, uit Nederland en wereldwijd. Op de social media Facebook, Twitter en Instagram van GymPOWER is er sinds 2013 een stabiel aantal van tussen de 5k en 10k en 10.000 volgers die voor een bereikcijfer zorgen van tussen de 2k en 30k met op hoogtijdagen – Olympische Spelen, WK’s, NK’s in Ahoy – pieken tot 200k à 300k. In die jaren hebben we kunnen rekenen op vele gewaardeerde sponsoren en samenwerkingspartners die we met beleid en zorgvuldigheid de ruimte gaven om de publiciteit voor artistieke sporten mogelijk te maken en zelf daarin te participeren met een gerichte boodschap.

Begin 2019 is door omstandigheden buiten Stichting GymPOWER om een groot deel van de oude online database plus back-up verloren gegaan. We hebben onze schouders eronder gezet, zijn overgestapt naar een nieuwe provider en hebben een nieuwe website opgebouwd vanuit scratch die voldoet aan de visie en journalistieke waarden waar GymPOWER voor staat. Elke dag weer komen we mensen op de praktijkvloer van de artistieke sporten – clubmensen, sporters, sportouders, trainers, begeleiders, supporters, juryleden – die ons ervan overtuigen  hoe belangrijk het is dat er een onafhankelijk platform is en blijft met objectief nieuws over artistieke sporten die chronisch lijden aan het gebrek aan publiciteit en steun. In de afgelopen elf jaar hebben we zodoende een netwerk mogen opbouwen aan contacten in alle artistieke sporten in en buiten Nederland die we koesteren, omdat zij onze ogen en oren zijn in deze sportwereld.

In 2010 is Stichting GymPOWER opgericht om het werk van redactie, beeldmakers en verslaggevers te faciliteren: het redactiewerk, de nieuwsgaring en reportages, de website en publicaties. Om dit te kunnen faciliteren en bekostigen staat er online en/of in het blad af en toe een advertentie of een advertorial met branded content. Dat staat er dan nadrukkelijk bij vermeld. In dit kader worden er ook vacatures en/of items over crowdfundcampagnes van sportclubs of -organisaties in de artistieke sporten gepubliceerd om hen te helpen met publiciteit. We voeren een strikt en summier advertentiebeleid om het onafhankelijke karakter als journalistieke nieuwsmedium overeind te houden.

Anno 2020, binnen een jaar tijd hebben we weer een stabiel aantal bezoekers op de website, gemiddeld 9.000 unieke bezoekers per maand (gemiddeld 300 per dag) met pieken van rond de 12.000 unieke bezoekers in de topmaanden juni en januari.

Interesse in adverteren op en in het GymPOWER Sportmagazine? 

Neem contact op met het Bestuur van Stichting GymPOWER via het contactformulier op deze website.

In het nieuwe seizoen 2020-2021 zijn bovengenoemde afspraken en bepaling uit het beleid van stichting GymPOWER van kracht. Voor verzoeken en afhandelingen in de hiervoor liggende periode, zal naar de geest van bovengenoemde afspraken worden gehandeld. 

2020 © Stichting GymPOWER, bestuur en sportredactie. Alle rechten en weren voorbehoudend.