Disclaimer

De Sportredactie en het Bestuur van Stichting GymPOWER is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in deze website en haar magazine aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website en het magazine van GymPOWER kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Op alle gepubliceerde teksten en beelden op de website berust ©opyright. Geen enkel artikel, item, tekst of foto mag gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Sportredactie van GymPOWER die overleg pleegt met de auteur.

Let op: Het citeren van tekst in (journalistieke e.a.) publicaties is onderworpen aan wettelijke regels qua aantal overgenomen woorden en de manier hoe het beeld is geciteerd en besproken, alsook is vermelding van bron en auteur verplicht met een hyperlink en verwijzing naar het volledige artikel op de website en/of andere media van GymPOWER.

Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Sportredactie van GymPOWER.

Indien je een volledig artikel of beeld van GymPOWER wilt overnemen en publiceren, kun je een bericht sturen aan de Sportredactie van GymPOWER via het contactformulier op deze website, onder vermelding van reden van overname. De redactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen. Schending van het auteursrecht wordt aangepakt.

De gegevens die je als teamlid, abonnee of bezoeker van deze website hebt verstrekt, niet ter publicatie, worden door ons vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Zie ook de pagina’s Colofon en Privacybeleid op deze website.

2008-2019 © Stichting GymPOWER – Alle rechten voorbehouden