Disclaimer © GymPOWER®

De Sportredactie en het Bestuur van Stichting GymPOWER is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in deze website en haar magazine aangeboden informatie, tekst en beelden. Aan de inhoud van de website en het magazine van GymPOWER kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Het maken en verwerken van beelden en teksten kost tijd, energie en geld. Er berust auteursrecht op en copyright (het recht om ze te vermenigvuldigen, publiceren en te gebruiken). Het zijn producten gemaakt door mensen, professionals of amateurs, waarvoor je dient te betalen als je ze gebruikt. Het zonder toestemming en zonder betaling overnemen en kopiëren van beelden en teksten voor eigen gebruik of voor publicatie in andere media, is een misdrijf van alle daarbij betrokkenen. Toegekende claims op basis van misbruik van auteursrecht en copyright kunnen honderden tot duizenden euro’s kosten.

Op alle gepubliceerde teksten en beelden in de beeld)verslagen, artikelen en nieuwsreportages op deze website en andere media van GymPOWER, gemaakt onder persaccreditatie van GymPOWER, berust © auteursrecht en copyright. Geen enkel artikel, item, tekst of foto in mag gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Sportredactie van GymPOWER die overleg pleegt met de auteur van tekst en beeld. Beelden en tekst in kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de sportredactie van GymPOWER en auteursrechthebbenden in andere media dan die van van GymPOWER gepubliceerd worden.

Voor beelden gemaakt onder persaccreditatie gelden de (ruimere) AVG-regels in verband met de persvrijheid. De persaccreditatie dekt de portretrechten af. Wie geportretteerd is op de op GymPOWER gepubliceerde beelden en daar een vraag over heeft, kan altijd met respect contact opnemen met de Sportredactie van GymPOWER via het contactformulier op deze website. We rectificeren wat fout, ongepast en lelijk is; we komen gemaakte afspraken na over interviews, beelden en publicaties; maar als onafhankelijk en objectie sportnieuwsmedium laten we ons niet voorschrijven wat we wel of niet mogen schrijven of tonen. Zolang het aantoonbaar waar, geverifieerd en actueel nieuws is.

Let op: Het citaatrecht, het citeren van tekst in (journalistieke e.a.) publicaties is onderworpen aan wettelijke regels qua aantal overgenomen woorden en de manier hoe het beeld is geciteerd en besproken, alsook is vermelding/tag van bron en auteur verplicht met een hyperlink en verwijzing naar het volledige artikel op de website en/of andere media van GymPOWER.

Citeren van tekst en beeld kan volgens de daarvoor geldende wettelijke regels en met vermelding en/of tag van bron (© GymPOWER Sportmagazine) en auteur tekst en beeld (zie onderaan het artikel voor de credits). Alle rechten worden voorbehouden. Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Sportredactie van GymPOWER.

Indien je een volledig artikel of beeld van GymPOWER wilt overnemen en publiceren, dien je vooraf een verzoek daartoe te doen aan de Sportredactie van GymPOWER via het contactformulier op deze website, onder vermelding van de motivatie. De Sportredactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen. Schending van het auteursrecht op tekst en beeld wordt altijd aangepakt.

Beeldverslagen en nieuwsreportages van GymPOWER zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sportredactie van GymPOWER via de link bovenaan in de artikelen. Let op: In deze video’s worden via MoVaVi en YouTube copyrightvrije verstrekte muziek verwerkt in plaats van de originele muziek van de oefeningen, om te voorkomen dat de nieuwsreportages c.q. beeldverslagen van GymPOWER worden verwijderd of zonder geluid wordt vertoond. De gebruikte muziek is uit respect voor de sporters en choreografen met zorg uitgezocht om te matchen met de bewegingen op de vastgelegde beelden.

De gegevens die je als teamlid, abonnee of bezoeker van deze website hebt verstrekt, niet ter publicatie, worden door ons vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Zie ook de pagina’s Colofon en Privacybeleid op deze website.

2008-2020 © Stichting GymPOWER – Alle rechten voorbehouden