Privacybeleid © GymPOWER®

als sportpers- en nieuwsmedium

Dit privacybeleid beschrijft het door GymPOWER toegepaste beleid voor het verwerken van gegevens, verkregen door onze Sportredactie van ons nieuwsmedium onder persaccreditatie en als (beeld)journalisten tijdens hun journalistiek werk onder persaccreditatie dan wel met toestemming van geportretteerden

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw gegevens of enige op- of aanmerkingen heeft met betrekking tot dit beleid, kunt u via het contactformulier een bericht sturen aan de Sportredactie van GymPOWER t.a.v. de privacy-functionaris.

AVG voor Pers

Met de Europese privacywet AVG ingevoerd op 28 mei 2018 krijgen burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zo mogen zij hun gegevens inzien, laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. In verband met het democratisch recht op de vrijheid van meningsuiting en informatie, waar persvrijheid voor noodzakelijk is, gelden deze persoonlijke rechten op privacy voor een groot deel niet, mits de persoonsgegevens worden verwerkt voor journalistieke doeleinden en ook voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere diverse hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing. Dit komt er op neer dat als in een journalistieke publicatie persoonsgegevens staan vermeld, dan heeft de persoon of hebben de personen in kwestie:

  • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
  • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
  • geen recht op rectificatie
  • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
  • geen recht op bezwaar tegen de verwerking 
  • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt dat deze alleen verwerkt mogen worden als dat noodzakelijk is voor het journalistieke doel. Voor deze gegevens geldt dus een noodzakelijkheidstoets. Bijzondere gegevens zijn gegevens over iemands ras, godsdienst, gezondheid, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap vakbond en strafrechtelijk verleden. 

De overige bepalingen van de AVG zijn wel van toepassing op de journalistiek. Dat zijn onder andere de bepalingen die zien op:

  • zelf goede beveiliging van gegevens als journalist en nieuwsmedium
  • beveiligingsovereenkomsten met derden bij noodzakelijke ondersteuning in de verwerking van persoonsgegevens
  • archivering: persoonsgegevens in identificeerbare vorm bewaren zolang dit noodzakelijk is voor journalistieke doeleinden
  • gegevensbescherming door ontwerp- en standaardinstellingen, waarbij persoonsgegevens in beginsel niet zonder menselijke tussenkomst voor een onbeperkt aantal personen toegankelijk gemaakt wordt

Meer informatie over de richtlijnen van de Privacywet AVG voor pers, journalistiek en fotografie is te bekijken op de website van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ): https://www.nvj.nl/themas/privacy

Journalistiek recht op bronbescherming

Het recht op bescherming en geheimhouding van informatiebronnen kan ingeroepen worden door ieder die journalistieke activiteiten uitoefent en ondersteunt, waarbij informatie voor het publiek en informatie over (een) journalistieke bron(nen) verzameld, geredigeerd, verwerkt, geproduceerd en verspreid wordt. Ze kunnen er niet toe worden gedwongen hun informatiebronnen vrij te geven en inlichtingen, opnames en documenten te verstrekken die de identiteit van auteurs en informanten en de aard of herkomst van hun informatie kunnen bekendmaken.

Verzamelen van gegevens op website

Om de journalistieke publicaties op de nieuwswebsite van GymPOWER online te brengen, sportnieuwsfeiten in het algemeen te delen en beide onder de aandacht te brengen van onze doelgroep (beoefenaars en supporters van artistieke sporten), dienen we de hiervoor ontwikkelde technologie te gebruiken. Dit brengt met zich mee dat er gegevens verzameld worden van de bezoekers van de website van GymPOWER, die voorgaande aan hun bezoek aan de website akkoord moeten geven hiervoor. Hieronder daarom de uitleg welke gegevens we verzamelen en waarom, voor als deze van toepassing zijn.

Reacties, Contactformulieren en Cookies

Als bezoekers reacties achterlaten op de website van GymPOWER, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren, uit bescherming van de website en alle bezoekers van de website.

Een geanonimiseerde string (hash), gemaakt op basis van je e-mailadres kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit zelf gebruikt. Nadat je reactie is goedgekeurd door onze Sportredactie, zal in dat geval je profielfoto publiekelijk zichtbaar zijn in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat op de website van GymPOWER, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit is voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een (abonnee-) account hebt bij GymPOWER en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt als abonnee of redacteur, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave opties één jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login twee weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Journalistieke publicaties en berichten op de nieuwswebsite van GymPOWER kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Deze uit journalistiek oogpunt ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Als er afbeeldingen zijn ge-upload met EXIF GPS locatie gegevens, dan kunnen bezoekers van de website bij het downloaden van deze afbeeldingen van de website de locatiegegevens inzien. De auteurs van de afbeeldingen die dit niet wensen, dienen zelf die EXIF GPS locatie gegevens te verwijderen alvorens dit aan te bieden als ze dit niet willen.

Delen en bewaren van data

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers – zoals abonnee of redacteur – geregistreerd op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectieservice geleid worden ter beveiliging van de website en alle bezoekers.

Inzage en bescherming van data

Als je een account als abonnee of redacteur hebt op de website van GymPOWER, kun je zelf inloggen en je persoonlijke gegevens die je hebt opgegeven, aanpassen. Je kunt ook via het contactformulier verzoeken dat we je account en alle persoonlijke gegevens verwijderen. Dit kan, maar met uitzondering van gegevens die we moeten bewaren in verband met journalistieke, administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

De website van GymPOWER en de gegevens die we verzamelen voor journalistieke doeleinden worden beveiligd door zowel de Sportredactie van GymPOWER als de provider van de website met up-to-date beschermings- en beveligingssoftware alsmede het gebruik van wachtwoorden. Mocht er ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen toch een datalek geconstateerd worden, dan wordt deze onmiddellijk gedicht in samenwerking met de provider en wordt er aangifte gedaan.

Informatie en data die niet bedoeld zijn voor de openbaarheid en we als journalisten, pers en nieuwsmedium zelf verkrijgen en/of ontvangen van informanten en betrokkenen, worden afgeschermd op grond van het recht op bronbescherming.

2008 – 2020 © Stichting GymPOWER – Alle rechten voorbehouden