Beeldenstorm door ban op sportfotografie

Beeldenstorm door ban op sportfotografie

BEEKBERGEN – Er is op maandag 18 maart 2019 via Petitie.nl een petitie gestart door Gerlinda Tardy namens een groep turners, turnsters, ouders en fotografen die bij gymnastiekunie en turnbond KNGU om versoepeling vraagt van de genomen AVG-maatregelen tegen de zgn. ‘commerciële’ fotografen. De petitie verwoordt de onvrede met de beeldenstorm die al maanden door de KNGU-sportwereld trekt na de invoering van de AVG. Binnen een dag tijd zijn er bijna 1.300 handtekeningen verzameld. 

Motivatie petitie-indieners

De groep die de petitie heeft aangemaakt, vindt dat de KNGU haar verplichtingen conform de nieuwe Europese privacywet AVG die op 25 mei 2018 van kracht ging, nog niet goed genoeg heeft geregeld. Ze zegt in de petitie tevens te constateren dat de KNGU doordraaft in haar regels voor commerciële fotografen, die de sportbond zou baseren op de AVG.

De petitie-indieners wijzen op het foto- en filmbeleid van de Belgische bond, waar één en ander wel geregeld zou zijn, en verzoeken daarom dat per direct de zgn. ‘commerciële’ fotografen weer toegelaten worden op regionale en landelijke turnwedstrijden zoals voorgaande jaren.

Volgens het nieuwe foto- en filmbeleid van de KNGU zouden commerciële fotografen geen toegang meer krijgen tot wedstrijden in de tien sporten die onder de vlag van de KNGU opereren en zouden ze ze geen actiefoto’s meer mogen maken van gymsporters indien zij dit niet in opdracht van een nieuwsmedium of voor journalistieke doeleinden doen.

Beeldenstorm door AVG-spook

Lang voordat het spook van de AVG een beeldenstorm veroorzaakte in de KNGU-wereld, na de invoering van de Europese privacywet in mei 2018, was het omgaan met sportfotografie al een issue. Zoals over de posities waar ze mogen staan, de afstand tot de toestellen en wie er toestemming krijgt om te fotograferen en wie dat al dan niet onder betaling en/of inlevering van foto’s voor de KNGU mag doen: van ouders, fans, trainers, sporters tot vloggers, persfotografen, commerciële fotografen en mediabedrijven.

Alhoewel de AVG ruimere regels voor de pers heeft opgesteld in verband met het recht op persvrijheid en de KNGU aangeeft deze te respecteren, worden aan persfotografen ook beperkingen opgelegd met betrekking tot leeftijd. Tot aan de junioren mogen er geen actiebeelden meer van de openbare wedstrijden gemaakt worden,  maar er mag wel over geschreven worden. De afgegeven accreditatie geldt alleen voor schrijvende pers. Van de prijsuitreiking mogen foto’s door iedereen gemaakt worden, mits het je gelukt enig zicht op het erepodium te krijgen.

Aanscherping foto- en filmbeleid

De KNGU heeft gaandeweg 2018 en 2019 haar foto- en filmbeleid stapsgewijs aangescherpt. Alleen aan de ‘ouders’ op de publiekstribune bij de wedstrijden onder haar auspiciën zouden (nog) geen restricties opgelegd zijn, omdat dit openbaar terrein zou zijn en de bond zich niet aansprakelijk voelt voor wat er in die ruimte gebeurt. Wim Wolters, Manager Financiën & Control en ICT van de KNGU, antwoordde in november 2018 desgevraagd aan GymPOWER over deze kwestie: “Het is geenszins de bedoeling van de KNGU om in het kader van AVG voor bepaalde groepen onderscheid te maken in beleid. AVG is complexe materie waarin ook de KNGU stap voor stap de weg zoekt om te komen tot uitgebalanceerd beleid.” 

Na het bepalen en vaststellen van het al dan niet definitieve foto- en filmbeleid, zou aanvullende berichtgeving door de KNGU plaatsvinden, doch deze nieuwe besluit- en regelgeving en de motivatie daartoe is voor zover ons bekend persoonlijk gecommuniceerd maar niet openbaar gemaakt. Uit het bericht over ‘Spelregels AVG’ op de nieuwste website van de KNGU valt alleen op te maken, dat de turnbond er nog niet helemaal uit is. We zijn benieuwd wat de reactie van de KNGU zal zijn op deze petitie.

De petitie kun je via deze link op Petitie.nl bekijken en indien gewenst te ondertekenen.

Update d.d. 29-03-2019 – Reactie KNGU op de petitie:

Reactie KNGU: “De KNGU heeft de petitie ‘versoepeling AVG KNGU voor fotografen’ gezien. We vinden het vervelend dat deze situatie is ontstaan. Wij begrijpen dat het teleurstellend is, dat fotografie tijdens de resterende turnwedstrijden van dit seizoen niet is toegestaan. Want we kunnen ons heel goed voorstellen dat het leuk is om een tastbare herinnering te hebben aan wedstrijden in de vorm van een mooie actiefoto. We hebben echter verantwoordingsplicht in het naleven van de AVG-privacywetgeving en moeten aantonen dat we de juiste maatregelen hebben getroffen om aan de AVG te voldoen. De genoemde suggestie in de petitie zoals de Belgische bond dit oplost, is helaas niet toegestaan volgens de AVG-wetgeving.   Een sporter (ouder/verzorger bij minderjarige sporters) moet actief en vooraf toestemming geven om gefotografeerd te worden. In het nieuwe wedstrijdseizoen van de KNGU is dit ingeregeld via Digimembers. Een clublid kan dan aangeven of hij wel/niet gefotografeerd wil worden tijdens wedstrijden en evenementen. Vanaf dat moment zijn fotografen ook weer toegestaan op de wedstrijdvloer. Een mogelijke tussenoplossing (ter overbrugging tot aan het nieuwe seizoen) is een toestemmingsverklaring per deelnemer op de wedstrijddag zelf. Deze is helaas niet waterdicht en niet iedereen zal hiervan op de hoogte zijn. Ook vraagt het extra bemensing van de commissies. We willen onze vrijwilligers, waar we heel blij mee zijn, niet opzadelen met nog meer werk.”

Update d.d. 05-04-2019 – Status Petitie.nl gesloten 

Reactie Gerlinda Tardy, initiatiefnemer petitie namens ‘Teleurgestelde ouders & fotografen’: “Gezien de KNGU met een gepast voorstel voor een tussenoplossing is gekomen sluiten we de petitie. U zult weer fotografen zien op de wedstrijdvloer. Maar waarschijnlijk nog niet bij alle wedstrijden. Bedankt voor uw ondertekening!”

Artikel © GymPOWER | Credit tekst © Therry da Silva | Credit beeldcitaat: foto © Petitie.nl/(naam fotograaf niet vermeld)

Sportredactie GymPOWER

Sportredactie GymPOWER

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.