Meijer over topsportstatus trampoline

Meijer over topsportstatus trampoline

PAPENDAL/BEEKBERGEN – Naar aanleiding van het KNGU-besluit de topsportstatus van het trampolinespringen per 1 januari 2019 af te schaffen en vervolgens per 31 december 2019 de Oranje-topsportselecties in deze sport op te heffen, vroeg GymPOWER op 26 maart 2019, tijdens de persconferentie van de KNGU in Papendal over het Olympisch traject richting Tokyo 2020, aan technisch directeur Mark Meijer zijn motivatie tot dit besluit uit te leggen. Gezien de uitspraken bij zijn infunctietreding per 1 maart 2018 een verrassende apotheose.

Bij zijn aantreden een jaar geleden deed de KNGU een persverklaring uitgaan met de volgende inhoud: Marieke van der Plas, algemeen directeur KNGU, is verheugd met de komst van Mark: “Als manager van CTO Zuid heeft Mark laten zien dat hij weet wat topsporters nodig hebben om te presteren. Met die kennis en ervaring is hij een aanwinst voor onze topsportprogramma’s.” Mark Meijer kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Bij CTO Zuid heb ik een aantal jaren de ontwikkeling van de turn- en trampolineprogramma’s van dichtbij gevolgd. Ik kijk ernaar uit samen met het topsportteam te blijven werken aan een gezond topsportklimaat waarin samenwerken en gezamenlijke resultaten behalen voorop staat. Uiteraard ligt onze focus op het blijven behoren tot de mondiale top met de KNGU topsportprogramma’s.” Zijn voorganger, Hans Gootjes, feliciteerde Meijer toen openlijk op Twitter met zijn benoeming en sprak zijn vertrouwen uit met de volgende veelbelovende woorden: “Mark Meijer, mijn opvolger als technisch directeur bij @ Dutch Gymnastics, wens ik graag veel succes bij zijn mooie en uitdagende opdracht in het turnen en trampolinespringen: een structurele positie in de mondiale top vanaf 2020 #benchmark …!”

Met een mooi begin leek een rooskleurige toekomst zich af te tekenen

Na dit mooie begin en met de benoeming van Carlijn Blekkink, een indertijd zwaar geblesseerde trampolinespringster uit het topsportprogramma van de KNGU in de staf van de technisch directeur, alsook de mooie prestaties op EK en WK 2018, leek de toekomst zich rooskleurig af te tekenen. Tot in februari 2019 bleek dat de KNGU het vertrouwen in de Olympische ambities van de sport had opgezegd. De gelegenheid om verduidelijking te vragen deed zich voor op de persconferentie die de KNGU op dinsdag 26 maart 2019 bij elkaar riep om het Olympisch traject toe te lichten voor twee turnteams waar kosten noch moeite worden bespaard. Meijer was bereid uitleg te geven over zijn besluit over het trampolinespringen en de motivatie ertoe. Deze week licht hij op een bijeenkomst met trampolineouders ook de situatie toe. GymPOWER nam het interview van 26 maart 2019 op en noteerde zo letterlijk mogelijk de door Mark Meijer gegeven uitleg op.

Hoe is het gekomen dat de topsportstatus van het trampolinespringen ter discussie kwam? 

“Bij mijn aantreden is de vraag gesteld of we daarmee moesten doorgaan [met het trampolinespringen als topsport], oftewel: zouden we in 2019/2020 enige impact gaan creëren met datgene wat we nu doen? Dat was aan mij een heel simpele vraag: wat denk jij? Toen heb ik voor mezelf uitgestippeld: hoe ga ik dit vormgeven: 1. Als nieuwe persoon binnenkomen, daarmee zat ik niet meteen in de trampolinewereld maar ik moest er wel een oordeel over vormen; 2. Aan de andere kant ook een persoon die wel ervaring had met het trampolinespringprogramma op basis van mijn vorig werk, het CTO, al tien jaar lang samenwerkend in het zuiden met het trampolinespring programma, ik had daar wel enig zicht op. Daarmee heb ik afgelopen jaar, 2018, dus een aantal stappen doorlopen, op basis waarvan ik uiteindelijk het bestuur en de bondsraad heb geadviseerd om te stoppen met investeren.”

Wat was de motivatie voor het besluit?

“Omdat ik op basis van de punten die ik […] heb georganiseerd, […] de enquête, de data-analyse en de gesprekken die ik gehad heb in de trampolinewereld en daarbuiten en kijkend naar het trampolineprogramma, met Carlijn als springster in het programma ook aan mijn staf toegevoegd, om ook kritisch vanuit de sport ernaar te kijken of ik de dingen juist zag. Het gaf allemaal argumenten, ook het bezoek aan het WK, die ertoe geleid hebben dat ik zei als we de dingen zo blijven doen, gaan we geen impact creëren, dat is uiteindelijk een keuze die ik gewoon zelf op basis van de opdracht die ik heb gekregen, heb gemaakt. Volgens mij een hele terechte, objectieve keuze op basis van feiten, enquête en cijfers aan de andere kant op basis van gesprekken die ik gevoerd heb. Kijkend daarnaar, natuurlijk doet het zeer bij de trampolinewereld, dat je niet meer onderdeel bent van de topsportkant van je bond, aan de andere kant als je reëel terugkijkt en op topsportniveau kijkt naar de resultaten die daarvoor uiteindelijk nodig zijn, dan moeten we daarover eerlijk zijn, die zijn de laatste jaren niet geleverd. Dan is het de vraag of we dat komende jaren gaan doen en dan moet je terug: twee stappen terug, straks drie vooruit.”

Kon dit besluit qua timing niet op een ander moment gemaakt worden, bijvoorbeeld na de WK-kwalificatie of na het WK 2019 in Japan?

“Aan de andere kant, de vraag was heel helder. Gaan we in 2019 impact creëren en dat was wat mij betreft niet het geval. Er was geen aanleiding om te zeggen ik heb nu geloof in dit, maar dan kan het nog zo zijn dat iemand of op individuele basis er hoog bovenuit springt, letterlijk en figuurlijk, en kunnen we die nog als project oppakken, maar vanuit de vraag die aan mij gesteld is, als TD op topsportniveau, dan kon ik het niet anders beantwoorden, ondanks de timing.”

Hoe definieert Meijer ‘weinig succes’ ?

“Als het gaat om een top 10 ambitie en medailleprogramma’s, waar je turnen heren en turnen dames ook mee vergelijkt, met het oog op wereldniveau, kijk je naar: halen we die ambitie ja of nee? Halen we finales op WK of Olympische Spelen? We hebben op het EK goed gescoord met Romée, goed, dat was volgens mij een hele mooie uitschieter. Als we heel eerlijk zijn, voor het afgelopen WK heeft niemand zich gekwalificeerd, waarbij ik wel twee sporters heb mee laten gaan op basis van omdat ze zeg maar op het randje zaten en ik ook vond, kijkend naar onszelf als bond, hoe de afgelopen jaren is gecommuniceerd over procedures enz. enz., – dat hadden we ook wat strakker en netter kunnen doen -, waardoor je nu niet hardop kon zeggen: er heeft zich niemand geplaatst dus we gaan met niemand, je moet dan ook eerlijk zijn tegen sporters, en vandaar dat ik gezegd heb, oké. Als je kijkt naar Romée en die andere springster die de WK-limiet één keer niet en één keer wel gehaald hebben, die heb ik uiteindelijk daarom die kans gegeven. Als ik dan kijk op het WK 2018 in St Petersburg naar het niveau dat daarvoor nodig was, en hoe we daar gepresteerd hebben, dan kan ik niet anders concluderen dan dat het niet waard is. Natuurlijk kan ik nog verder terug gaan kijken, we hebben het toen en toen wel gehaald, maar dit in combinatie met andere argumenten, als het dan echt gaat over impact 2019-2020 en de route naar de Olympische Spelen en Olympische kwalificatieprocedure, dan wordt het een ongelooflijk lastig traject en dan is het de vraag of je daar financieel nog in geïnteresseerd bent.”

Waarom niet het WK 2019-traject doorlopen en afronden voor bijvoorbeeld minstens één springer?

“Dat zou een keuze kunnen zijn geweest, maar dan is de vraag of  je pleisters moet blijven plakken met het geld dat je daarvoor hebt, of je dat op individuele basis doet ja of nee. Ik heb gekeken naar wat er op het WK 2018 speelde, of die kans aanwezig was ja of nee en gezegd, nee we gaan niet door tot het WK 2019. Het enige wat we wel gedaan hebben is, omdat op basis van wat we op het EK in 2018 deden, we ons geplaatst hebben voor de Europese Spelen, hebben we dat traject nog wel laten doorlopen in 2019. Dus de ondersteuning van onze sporters voor de ‘European Games’ heb ik op basis van dat het in 2018 al plaatsvond, wel laten doorlopen. Ik vind dat we serieus moeten kijken wat daar nog uitkomt. Ook bij WK, vind ik dat we serieus moeten kijken naar wat daaruit nog komt, maar daarmee wil ik me niet vastleggen. Ik moest een keuze maken over de impact in 2019-2020. Of er iemand naar de WK in Tokyo mag, dat is de keuze van de LTC en hoe ze inhoudt willen geven aan de kwalificatieprocedure. Daarmee heb ik dit nu bij de andere kant van de KNGU (de LTC) geparkeerd. Dat betekent niet dat ik het zomaar loslaat, maar de verantwoordelijkheid leg ik bij de LTC.”

Het is een breedtesport geworden, maar wel met de kans naar het WK te gaan?

“Ja, net als bij de acrogym. Die kiezen daar ook voor. Als iemand zelf voor bekostiging zorgt, lijkt het me niet een reden dat iemand niet kan gaan. Maar ik wil niet voor mijn beurt praten, die verantwoordelijkheid ligt bij de andere kant, de LTC. Maar als het iemand zijn ambitie is en hij kan dat zelf verwezenlijken, dat zouden het wat mij betreft geen argumenten zijn om het niet te doen. Maar nogmaals, dat ligt niet aan mij, dat ligt aan de andere kant. De LTC ja.”

Kan het financieel argument ook ingegeven zijn door de financiële behoefte van Turnen Dames en Turnen Heren als overblijvende topsportdisciplines, dat de topsportgelden die naar trampolinespringen gingen nodig zijn voor het Olympisch traject?

“Nee, dat staat geheel los van de financiële middelen die we overeen zijn gekomen voor topsport in 2019, die worden niet per definitie onder Turnen Dames en Turnen Heren verdeeld.”

Het verslag van de persconferentie over het Olympische traject van de Oranjeselectie met twee turnteams die de KNGU op het WK turnen 2019, dit najaar in Stuttgart, wil laten kwalificeren voor de Spelen van Tokyo 2020, staat in een ander artikel opgetekend op deze website.

UPDATE 1 d.d. 31-03-2019: Inmiddels heeft de LTC Trampolinespringen op de website van de KNGU nu ook de mogelijkheid gepubliceerd voor internationale deelname aan World Cup Trampolinespringen, waarvan de deadline verstreek op 27 en 28 maart 2019. Omdat dit te laat onder de aandacht is gebracht, is er al één World Cup kans verstreken en moet een boete betaald te worden aan de FIG voor deelname aan de volgende die eind april plaats vindt. Kosten voor deelname worden geraamd op tussen de € 11.000,00 en € 15.000,00 afhankelijk van het aantal deelnemers aan dit traject. Bij het aangaan van deze route wordt een contract opgesteld waarin de sporter zich verbindt aan tijds- en financiële investering horende bij de route. Er zijn zoveel haken en ogen aan dit traject, dat het de vraag is wie al deze obstakels heeft en zal weten te slechten. Meer informatie is te vinden via deze link.

UPDATE 2  d.d.10-04-2019: GymPOWER heeft zowel Carlijn Blekkink als voorzitter Marion Sörman van de LTC trampolinespringen om een reactie gevraagd.

Begin april kondigde Blekkink aan topsport op een laag pitje te zetten en weer te verhuizen van Zuid- naar Noord-Nederland, waar ze oorspronkelijk vandaan kwam. Desgevraagd over haar visie over het besluit van de KNGU, had ze op 10 april 2019 de volgende reactie voor GymPOWER: “Ik ben zeker nog niet gestopt, wel verhuisd en ben minder gaan trainen, mijn prioriteiten zijn veranderd. Wat betreft de beslissing over de topsportstatus van het trampolinespringen, ben ik inderdaad betrokken geweest net zoals alle andere punten en mensen, die technisch directeur van de KNGU Mark Meijer op 26 maart 2019 in het interview met GymPOWER genoemd heeft. Hij heeft alle input verzameld en uiteindelijk zelf de beslissing genomen. Ik heb geen aanvullingen op wat Mark al heeft verteld.”

Op 4 april 2019 zijn onze vragen aan de voorzitter van de LTC trampolinespringen verzonden, nadat Sörman aan had gegeven dat de LTC hier graag wilde meewerken aan een schriftelijk interview. Op 10 april 2019 gaf ze aan deze ontvangen te hebben en er op terug te komen. Sindsdien is er radiostilte.

Artikel © GymPOWER | Tekst en foto © Therry da Silva met een bijdrage van © Casper Beijn

Sportredactie GymPOWER

Sportredactie GymPOWER

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.