Groep ouders betwist ISR-oordeel SV Pax

Groep ouders betwist ISR-oordeel SV Pax
Persfoto archief GymPOWER | Fotograaf © Therry da Silva: Na een onderzoek en uitspraak van de ISR tussen 2017 en 2019 bij SV Pax Hoofddorp, de thuisbasis van Oranje-trainer Patrick Kiens betwistte een grote groep ouders dit oordeel

HOOFDDORP – [Developing story] – Volgens het Haarlems Dagblad is er een groep betrokkenen die de conclusie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) bestrijden dat het grensoverschrijdend gedrag binnen de afdeling Topsport Turnen Dames van SV Pax in Hoofddorp niet structureel zou zijn. De uitwassen zouden verder teruggaan dan mei 2017 – januari 2018, de periode die de ISR – middels gesprekken met 35 personen -onderzocht heeft op aangeven van turnbond KNGU. De krant publiceerde op 28 mei 2019 een uitgebreid artikel van journalist Marco Knippen met bevindingen na onderzoek onder twintig betrokkenen, waarbij met name hoofdtrainer (en Oranjecoach) Patrick Kiens en verenigingsmanager Marielle van den Brink genoemd worden als verantwoordelijken voor het in hun ogen structureel onveilig sportklimaat bij de damesturnafdeling van de club. In het kader van hoor en wederhoor publiceerde de krant ook de reactie van de club en van de turnbond. SV Pax meldt op 29 mei 2019 haar integrale reactie op haar eigen website. Op vrijdag 31 mei 2019 worden vragen gesteld door Tweede Kamer-lid Lisa Westerveld aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over hoe hij een veilig sportklimaat wil bewerkstelligen in het turnen.

Onder de twintig door het Haarlems Dagblad ondervraagde betrokkenen zit een groep ouders van turnsters die bij SV Pax geturnd hebben en die met naam en toenaam of anoniem – uit angst voor represailles voor hun kinderen vanuit de turnsportwereld – stellen dat het wangedrag bij de damesturnafdeling van de club wel degelijk stelselmatig en verregaand is geweest, zodanig dat hun kinderen er geestelijk en fysiek schade (inclusief grote en kleine blessures) door opliepen en hun sportplezier kwijtraakten. Sommigen zijn gestopt met turnen en anderen zijn naar een andere club overgestapt waar ze kennelijk weer opbloeien.

Klachten over gedrag hoofdtrainer SV Pax

Er wordt in het artikel van het Haarlems Dagblad expliciet aangegeven dat de door SV Pax in mei/juni 2018 ontslagen trainer geen spil was in de gestelde verziekte sfeer bij de afdeling Topsport Turnen Dames van de club. Het met naam en toenaam noemen van trainer Kiens en ook verenigingsmanager Van den Brink in het kader van dit onderzoek, is nieuw(s). In het persbericht van de KNGU in maart 2019 over het incidentele wangedrag en over de conclusie van de ISR zijn geen details prijs gegeven over wie er geklaagd is.

In het artikel van het Haarlems Dagblad staat dat volgens de ondervraagde betrokkenen het wangedrag ten opzichte van heel jonge kinderen in de heersende prestatiecultuur zich zou toespitsen op structurele (verbale) intimidatie, grof taalgebruik en beschimping, alsook het stelselmatig negeren van opgelopen blessures.

De door het Haarlems Dagblad ondervraagde betrokkenen zijn kennelijk wel gehoord door turnbond KNGU en de ISR, maar vinden dat er onvoldoende naar hen geluisterd is en dat de KNGU in haar zorgplicht tekort is geschoten en hen te weinig gesteund heeft in hun klachten over het onveilig sportklimaat dat in hun ogen al langer heerst bij SV Pax en waarin h.i. hun kinderen turnden en trainden. Het zit hen dwars dat na het vaststellen van het ongewenst gedrag er geen sancties zijn genomen tegen de trainers die zich hieraan schuldig maakten.

Reacties van SV Pax en turnbond KNGU

De turnbond heeft naar aanleiding van de conclusie van de ISR een kritisch gesprek gehouden met SV Pax en bewaakt het nakomen van de afgesproken maatregelen. De club heeft na het gesprek met de KNGU nieuwe vertrouwenscontactpersonen aangesteld, liet haar trainers workshops volgen en informeerde de ouders. Dat vinden beide partijen voldoende om de in hun ogen incidenten van grensoverschrijdend gedrag te ontmoedigen en niet meer te laten gebeuren binnen de vier muren van haar geluidsdichte trainingshal in het Sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA) in Hoofddorp.

SV Pax stelt in haar reactie dat het artikel van het Haarlems Dagblad onjuistheden bevat en tendentieus is, waarbij ze voorbeelden noemt om haar stelling te onderbouwen en benadrukt haar vertrouwen in de pedagogische kwaliteiten van haar hoofdtrainer Patrick Kiens, één van de architecten van de wereldberoemde ‘Dutch Elegance’-stijl van het Nederlands damesturnteam, het paradepaardje van de KNGU waarmee sinds 2015 grote successen is geboekt op het internationale wedstrijdpodium. SV Pax is van oordeel dat juist de door de Haarlems Dagblad ondervraagde groep betrokkenen de turnende kinderen en de turnsport onnodig schade toebrengt met de volgens haar onjuiste verhalen. De KNGU beaamt in haar reactie dat de verhalen heftig zijn en dat dit soort zaken blijvend onderzocht moeten worden, maar vindt dat er in dit geval genoeg actie is ondernomen door haarzelf en de club in kwestie.

Tijdens de persconferentie van 26 maart 2019 bevestigde bondscoach Gerben Wiersma (en collega van Kiens bij Oranje) desgevraagd aan GymPOWER gebeld te hebben met Oranjeturnster Eythora Thorsdottir naar aanleiding van de rapportage van de ISR c.q. het bericht van de KNGU over incidenteel wangedrag bij haar club en haar gevraagd of ze er last van had ondervonden. Dat was niet zo.

Rode draad sportklimaat damesturnen

Er gaan al langer (en veel eerder dan mei 2017 – januari 2018) vele stemmen op in de turnsportwereld die pleiten voor het drastisch aanpakken van het sportklimaat in de gymsportwereld naar aanleiding van velerlei ervaringen van (voormalige) turnsporters, ouders en trainers met grensoverschrijdend gedrag. De rode draad daarvan loopt door de ervaringen heen van generaties (voormalige) Oranjeturnsters die deze in het afgelopen decennium op verschillende manieren deelden in de publiciteit.

Vanaf de verontrustende ontboezemingen in 2011 van de succesvolle Oranjeploeg van 2001/2002 in het sportmagazine Helden en in diverse tv-programma’s, de publicatie van het onthullende boek ‘De Onvrije Oefening’ uit 2013 van Simone Heitinga en Stasja Köhler – voormalige Oranjeturnsters in de laatste decennia van vorige eeuw -, de onthutsende terugblik op haar sportcarrière in haar theatershow ‘Thuis bij Ellen’ van 2015 van voormalig turnster en artieste Ellen Ten Damme tot de verklaringen van enkele pas gestopte Oranjeturnsters in 2018 tijdens de clinics over ‘hoe creëer je een veilige sportomgeving’ op de bijscholingsdag GymIT!, georganiseerd door Stichting GymPOWER en waarbij ook trainers/coaches en VSK-coördinatoren van de KNGU en de NOC*NSF aanwezig waren.

Het artikel van GymPOWER over het onderzoek en de conclusie van de ISR en het persbericht van 9 maart 2019 van de KNGU is te vinden via deze link: TOC-keurmerk SV Pax niet in het geding oor incidenten onveilig gedrag.

Verwijzing naar besproken artikelen

Dit artikel van de sportredactie van GymPOWER bespreekt artikelen die gepubliceerd zijn op 28 mei 2019 op de website van het Haarlems Dagblad (en tevens ook op de website van het Noord-Hollands Dagblad):

Het sportmagazine Helden kondigde als op 20 mei 2019 ook een publicatie aan over dit onderwerp: Turnonkruid vergaat niet.

Update 29-05-2019 op website SV Pax Hoofddorp > Het Bestuur van SV Pax heeft haar integrale en inhoudelijke reactie op de stellingen van de ‘afvallige’ ouders in bovenstaande artikelen over het sportklimaat op haar eigen website gepubliceerd: Mededeling nav publicaties in Helden en Haarlems Dagblad

Update 30-05-2019 in Haarlems Dagblad > Kamervragen over wangedrag bij topturnclub Pax en oproep tot meldpunt: Tweede-Kamerlid Lisa Westerveld gaat op vrijdag 31 mei 2019 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen welke stappen hij wil ondernemen om het veilige sportklimaat binnen het turnen te verbeteren, in het algemeen en in het bijzonder bij SV Pax in Hoofddorp.

Update 31-05-2019 @ Reporter​ Radio & TV > Zondag 2 juni 2019 om 19:30 uur vertelde journalist Marco Knippen over zijn onderzoek in deze zaak op NPO Radio 1​. Luister naar de podcast via deze link: ‘Talent kan bij turnvereniging niet dun genoeg zijn’. De moeder die met hem zou aanschuiven bij deze radio-talkshow om zijn en haar stellingen over het sportklimaat bij SV Pax afdeling Topsport Dames toe te lichten, meldde zich af vanwege naar verluidt persoonlijke bedreigingen c.q. intimidatie.

Update 02-06-2019 @ Haarlems Dagblad > Moeder in turnaffaire slachtoffer van smaadteksten: Een van de moeders die het gebrek aan een veilig sportklimaat bij topturnclub SV Pax Haarlemmermeer heeft aangekaart, is zaterdag slachtoffer geworden van een lastercampagne. In de wijk in Nieuw-Vennep waar zij met haar gezin woont, werden pamfletten verspreid met smaadteksten.

Update 05-06-2019 @ website SV Pax > Statement turnvereniging SV Pax Haarlemmermeer d.d. 5 juni 2019 n.a.v. publicaties in een aantal media: SV Pax heeft haar reactie op de publicatie over het topsportklimaat bij de club ge-update op haar website.

Update 06-06-2019 @ Haarlems Dagblad > Onderzoek naar nieuw meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag… Sportwethouder Mieke Booij (PvdA) van Haarlemmermeer vindt het nog niet nodig nu een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag bij sportclubs in te stellen. De gemeente Haarlemmermeer ziet geen rol voor zich weggelegd omdat er al meldpunten bij de vereniging, de turnbond en sportorganisatie NOCNSF zijn. Maar, zegt Booij, we kunnen wel kijken naar het Zaanse model: daar is een meldpunt waar meerdere organisaties bij zijn betrokken, zoals de GGD en advocaten. Na het politieonderzoek wil ze daar naar gaan kijken, aldus Booij.

Update 10-06-2019 @ Nederland Actueel > Ouders topsporters SV Pax reageren: “Mijn dochter doet topsport. Maar ik ben geen slechte moeder!” De moeder van Frederique van Heek, één van de elf turnsters van SV Pax die als jong talent in de Oranjeselectie van de KNGU is opgenomen (- waarbij de hoofdtrainer van SV Pax Patrick Kiens ook één van de coaches is in de begeleidingsstaf) en die vorig jaar een zware nekblessure opliep bij de training, is één van de ouders wiens kinderen nog steeds bij de topsportafdeling van de club turnen en die geciteerd worden in dit artikel van Nederland Actueel, welke de stellingen en klachten over het geopperde structureel onveilige sportklimaat bij de Hoofddorpse club (van de groep ouders die de ISR-uitspraak betwisten) nadrukkelijk ontkent en afdoet als wraakactie uit jaloezie en teleurstelling.

Artikel © GymPOWER | Credits tekst en foto © Therry da Silva | De inzetfoto is gemaakt onder persaccreditatie van © GymPOWER tijdens de turninterland c.q. EK-kwalificatie in Thialf Heerenveen: trainer/coach Patrick Kiens spreekt Eythora Thorsdottir toe na afloop van de wedstrijd. De Olympiër van 2016 werd geselecteerd in Oranje voor het EK 2018 in Glasgow, maar kort voor het toernooi brak ze haar hand tijdens een training.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.