Genderdiversiteitsnorm voor KNGU/DG

Genderdiversiteitsnorm voor KNGU/DG

BEEKBERGEN – De afgelopen jaren heeft gymnastiekunie KNGU/DG actief en met succes ingezet op een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de directie, het bestuur en de Bondsraad. Om deze inzet voor de toekomst te bestendigen, heeft de Bondsraad besloten een genderdiversiteitsnorm voor het Bondsbestuur reglementair vast te leggen, waarbij het bestuur minimaal uit 30% mannen en 30% vrouwen bestaat. Hiermee toont gymnastiekunie KNGU/DG volgens haar aan dat een inclusieve samenleving ook thuishoort in de sportwereld. 

Uit recent onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat het aandeel vrouwen en mannen in de georganiseerde sport verre van evenwichtig is. Zo heeft in 2018 8% van de sportbonden een vrouwelijke voorzitter, 15% een vrouwelijke directeur en is 19% van de bestuursleden vrouw. Zo’n 20% van de sportbonden voldoet aan de minimale norm van 30%. Hiermee lopen we in Europa ver achter in de georganiseerde sport.

Persfoto GymPOWER | Fotograaf © Therry da Silva: KNGU/DG-directeur Marieke van der Plas (op de rug gezien) tijdens huldiging Céline van Gerner bij haar afscheid na turninterland 2019 in Heerenveen

Verheugd met voorwaartse beweging binnen haar organisatie

KNGU/DG-directeur Marieke van der Plas is daarom verheugd over deze voorwaartse beweging binnen haar organisatie. Ze is groot voorstander van een diversiteitsbeleid binnen de sportwereld zodat de sport relevant en aantrekkelijk blijft. “In alle geledingen van de sport zien wij de maatschappelijke waarde van diversiteit. Zowel nationaal als internationaal. Diversiteit gaat uiteraard over meer dan gender, dit is een mooie eerste stap. Diversiteit trekt immers diversiteit aan. Bij de selectie van alle functies binnen de KNGU/DG streven we naar diversiteit in geslacht, seksuele voorkeur, religie, huidskleur, nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd en gezondheid. Onze deelname aan de Canal Parade dit jaar is hier een mooi voorbeeld van.”

Vooruitlopend op de doorontwikkeling van de Code Goed Sportbestuur voert de KNGU/DG in haar statuten door, dat het bestuur van de KNGU/DG minimaal uit 30% mannen en minimaal uit 30% vrouwen bestaat. “De KNGU/DG zet zich daarnaast in 2020 specifiek in op het positioneren van vrouwelijke bestuurders en commissieleden binnen de internationale koepels FIG en UEG. Onder andere door de ondersteuning en voordracht van mensen uit onze achterban. In ons eigen land betekent het ook meer diversiteit in de trainersploeg aan de top, aandacht voor LHBTI binnen de gymsport en de clubs en het meedoen aan verschillende initiatieven op het gebied van aangepast sporten.”

Bijschrift beeldcitaat: De delegatie van de KNGU/DG op de NOC*NSF-boot tijdens de Canal Parade 2019, die de tweede prijs won in categorie ‘best statements’: #sportendoenwesamen

Ook NOC*NSF stimuleert diversiteit met steun Ministerie VWS

Ook NOC*NSF stimuleert, met steun van het ministerie van VWS, diversiteit binnen sportbesturen. De sportkoepel spant zich in om diversiteit niet alleen op bestuurlijk niveau, maar ook in de sport zelf en binnen het technisch en arbitrerend kader te vergroten. Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van de NOC*NSF: “Het besluit van de KNGU/DG om de genderverhouding in het bestuur vast te leggen is een belangrijke sprong voorwaarts voor de toekomst van de gymsport. Diversiteit en representativiteit leveren een cruciale bijdrage aan de maatschappelijke relevantie van sport in Nederland. Ik hoop dat anderen het voorbeeld van de KNGU/DG zullen volgen om meer diversiteit aan de bestuurstafels gewoon waar te maken in de komende tijd.”

Meer informatie over dit besluit over genderdiversiteit is te vinden op de website van gymnastiekunie KNGU/DG.

Artikel © GymPOWER | Credit tekst: ingezonden persbericht © KNGU/DG | Credit beeldcitaat © KNGU/DG: delegatie gymnastiekunie voor NOC*NSF-boot tijdens Canal Parade 2019 in Amsterdam : Credit persfoto inzet en tweede persfoto in artikel: Fotograaf © Therry da Silva onder persaccreditatie van © GymPOWER Sportmagazine: KNGU/DG-voorzitter Monique Kempff reikt de medailles uit bij turninterland 2019 in Heerenveen

Sportredactie GymPOWER

Sportredactie GymPOWER

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.