Topsportmanager DG/KNGU onder druk gezet om topsportprogramma weer op te starten

Topsportmanager DG/KNGU onder druk gezet om topsportprogramma weer op te starten

PAPENDAL/BEEKBERGEN – Tijdens een persconferentie op 1 september 2020 in Papendal met directeur Marieke van der Plas en topsportmanager Mark Meijer, werd meegedeeld dat het besluit van het DG/KNGU-bondsbestuur van een maand terug teruggedraaid wordt. De turnbond wil de conclusies uit de lopende onderzoeken naar misstanden in de gymsportwereld niet afwachten. De acht turnsters in de DG/KNGU-selectie hebben via o.a. een interim-atletencommissie bij de NOC*NSF druk gezet op Meijer en zich daarmee succesvol verzet tegen het stopzetten van het topsportprogramma in het kader van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, mishandeling en intimidatie. Het resultaat is dat de dames vanaf donderdag 3 september 2020 de komende maanden maximaal vijf dagen per week naar Nijmegen kunnen afreizen om in een turnhal van de SportQube samen te trainen, onder begeleiding van de trainer van hun keus. Een onthutsende persconferentie voor velen in de gymsportwereld, met een lawine aan heftige uitspraken en reacties tot gevolg. We zetten de meest opvallende uitspraken op een rij over het nieuwe driesporenbeleid ‘Cultuurverandering Gymsport – KNGU intensiveert regie’ met als pedagogische visie: ‘een veilig en plezierig sportklimaat voor alle 250.000 (gym)sporters’.

Beeldcitaat © DG/KNGU: Samenvatting hand-out persco d.d. 01-09-2020: nieuw driesporenbeleid 2020-2024

Topsportmanager Meijer heeft zich ontfermd over het spoor dat omgedoopt is tot ‘Olympisch Traject 2.0’. Er wordt geen onafhankelijk (waarnemend) bondscoach voor de KNGU-selectie benoemd en daar wordt verder ook niet meer naar gezocht, omdat de acht topturnsters dat niet willen en prefereren te trainen met hun eigen persoonlijke coach. Wel komt er een onafhankelijk waarnemer die toezicht houdt in de zaal in Nijmegen, “maar geen politie-agent is van 9:00 tot 17:00 uur”, aldus topsportmanager Meijer. Hij zal zelf, zolang die waarnemer niet is gevonden, die taak op zich nemen en in Nijmegen gaan controleren of iedereen zich wel houdt aan de KNGU-gedragsregels en aan de Corona-maatregelen van het RIVM. Zowel trainers als sporters zullen daar als team ook intensief begeleid worden onder supervisie van de prestatiemanager topturnen van NOC*NSF. Volgens Meijer willen de meeste van de acht turnsters twee dagen trainen op de centrale locatie die ‘maatwerk moet leveren’, zoals de voorwaarde van het KNGU-bestuur voorschrijft.

Video/podcast © GymPOWER met Top 10 opvallendste uitspraken op Persco DG/KNGU d.d. 01-09-2020 in Papendal

Opvallend in de hele context van dit verhaal is, dat de acht turnsters die (op basis van hun verdiensten in het verleden) als DG/KNGU-selectielid zijn aangewezen met de topsportstatus van NOC*NSF, door de topsportmanager consequent aangeduid worden als vast ‘Team NL’. Dit zou impliceren dat ze al gekwalificeerd zijn voor het Olympisch traject met vier tickets voor de  Spelen van Tokio 2021, dat volgens de door de DG/KNGU verstrekte informatie echter pas op 13 november 2020 – in een besloten training – in gang gezet zal worden door de keuze van de bondscoach van maximaal tien turnsters. Meijer bevestigde in Papendal dat (in theorie) alle senior turnsters met een Nederlands paspoort nog kansen zouden hebben om zich hiervoor te plaatsen. “De kwalificatie voor het Olympisch traject staat nog steeds voor iedereen open. Ik begrijp de verwarring daarover niet.”

“De manier hoe deze individuele sporters zich als een team hebben opgesteld is een compliment waard… het gaat ze blijkbaar niet om eigen belang, maar hebben begrip voor de slachtoffers van misstanden.” Hij had bij hen veel emoties gevoeld over het eerdere besluit van het bestuur van DG/KNGU: teleurstelling, boosheid en verbazing… ‘Wij zijn volwassen vrouwen, die zelf keuzes kunnen maken'”… ‘maar ook begrip voor de voorgaande slachtoffers van de misstanden in TeamNL’, aldus topsportmanager DG/KNGU Meijer

De nieuwe centrale trainingen in het kader van het met miljoenen euro’s van het door NOC*NSF gesubsidieerde DG-KNGU-topsportprogramma worden in de SportQube te Nijmegen gehouden, waar De Hazenkamp Gymsports huist. Dat is juist de club die op advies van de KNGU uitgerekend per 1 september 2020 het topsportprogramma voor senior turnsters een jaar heeft bevroren, waardoor topturnsters Mara Titarsolej en Maartje Wurkum via een plotseling besluit met alle

Beeldcitaat Instagram © GymPOWER SpMag

gevolgen van dien moesten verkassen naar andere oorden. Zonder hun trainers Edwin Zegers en Marja Huijting die door de topsportmanager van DG-KNGU niet (meer) beschouwd worden als coaches van de DG/KNGU-selectie. Topsportmanager Meijer, die de volgens eigen zeggen ‘moeilijkste maand in zijn glansrijke carrière’ achter de rug heeft, zei in ieder geval blij te zijn met het teamgevoel bij de acht turnsters van de DG/KNGU-selectie. “De manier hoe deze individuele sporters zich als een team hebben opgesteld is een compliment waard… het gaat ze blijkbaar niet om eigen belang, maar hebben begrip voor de slachtoffers van misstanden.” Hij had bij hen veel emoties gevoeld over het eerdere besluit van het bestuur van DG/KNGU: teleurstelling, boosheid en verbazing… ‘Wij zijn volwassen vrouwen, die zelf keuzes kunnen maken'”

‘Maar ook begrip voor de voorgaande slachtoffers van de misstanden in TeamNL’, aldus Meijer. De topsportmanager van DG/KNGU die ook het andere topsportprogramma onder zijn hoede heeft (turnen heren) nam dat als voorbeeld  voor een probleemloze DG/KNGU-selectie waarbij de afhankelijkheid van coaches veel minder een rol speelt en erkende volmondig dat de acht turnsters hem als het ware ‘gemanipuleerd’ hebben om hun zin te krijgen. “Ik ben ongelooflijk onder druk gezet door deze acht sporters, zodat ze weer met hun coaches aan de slag konden… Op alle mogelijke manieren hebben ze mij duidelijk gemaakt waar zij voor willen gaan.” Meijer denkt als oplossing dat er voortaan al vanaf jonge leeftijd gekeken moet worden hoe turnsters niet zo’n innige band met hun trainers opbouwen, dat ze als volwassen vrouw niet meer kunnen functioneren zonder hun persoonlijke trainer. Volgens DG/KNGU heeft zij buiten het Instituut Sportrechtspraak nauwelijks manieren om trainers met een eigen besluit ter verantwoording te roepen voor hun pedagogisch onverantwoord gedrag.

Topsportmanager DG/KNGU Meijer: “Ik ben ongelooflijk onder druk gezet door deze acht sporters, zodat ze weer met hun coaches aan de slag konden… Op alle mogelijke manieren hebben ze mij duidelijk gemaakt waar zij voor willen gaan.”

De minderjarige turnsters van TON Almelo zijn niet welkom bij dit nieuwe Team NL-programma in Nijmegen. Dit zou volgens Meijer voor hen te ingrijpend zijn, vanwege onder andere huisvesting buitenshuis maar ook omdat voor hen de verantwoordelijkheid ook bij hun club ligt en die deze volgens Meijer ook gaat nemen. Alle zes trainers die DG/KNGU een maand terug geschorst heeft c.q. een stap terug wilde laten zetten, mogen bij de centrale DG/KNGU-selectietrainingen in Nijmegen hun turnsters training geven: Vincent Wevers, Patrick Kiens, Frank Louter, Wolther Kooistra, Nico Zijp èn Gerben Wiersma, die als bondscoach geen clubtrainer was tot nu toe, maar met wie Meijer nu afspraken heeft gemaakt over persoonlijke begeleiding van turnsters in Nijmegen, zonder de pet van en de taken als bondscoach. Doorslaggevend voor topsportmanager Mark Meijer was de grote wens van de topturnsters die van hem inspraak kregen in het beleid van DG/KNGU rond Team NL.

Beeldcitaat Instagram-verhaal © oud-topturnster Team NL Mara Titarsolej

Het KNGU-bondsbestuur legde wel voorwaarden op: “Voorwaarden zijn dat deze volwassen topsporters zelf aangeven met welke coach ze willen werken; dat het Instituut Sportrechtspraak (ISR) aangeeft dat het kan met deze coaches; en dat DG/KNGU te allen tijde kan ingrijpen als het om veiligheidsredenen toch nodig blijkt.” De ISR staat dit de KNGU toe, zolang er nog geen uitkomsten zijn die een tuchtrechtelijke maatregel rechtvaardigen. Het  onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie binnen de trainersstaf van de DG/KNGU-selectie gaat wel door. Dit werd om en nabij 29 juli 2020 ingesteld na de bekentenis van oud-bondscoach Gerrit Beltman en verklaringen van diverse oud-topturnsters die onder leiding van o.a. Beltman, Wiersma, Wevers trainden in DG/KNGU-selecties. Meijer blijft erbij dat er geen overdracht is geweest naar hem toe van de dossiers van voor zijn tijd en dat hij daar niet van op de hoogte was. Bondscoach Wiersma blijkt de taken van Gootjes als interim-topsportmanager te hebben waargenomen tussen het vertrek van Gootjes in juli 2017 en het aantreden van Meijer in februari 2018. Volgens Meijer had dat ook niet tot overdracht geleid.

“Voorwaarden zijn dat deze volwassen topsporters zelf aangeven met welke coach ze willen werken; dat het Instituut Sportrechtspraak (ISR) aangeeft dat het kan met deze coaches; en dat DG/KNGU te allen tijde kan ingrijpen als het om veiligheidsredenen toch nodig blijkt.”

Opvallende afwezige in Papendal deze keer was bondsvoorzitter Monique Kempff die vorige maand nog het bondsbestuur had vertegenwoordigd en het dappere besluit genomen had om het topsportprogramma turnen dames stil te leggen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar klachten en meldingen over grensoverschrijdend gedrag en intimidatie van trainers die de DG/KNGU-selectie(leden) tussen de tien en twintig jaar onder hun hoede hadden. Het plan om nu dit besluit terug te draaien is door topsportmanager Meijer aan het bondsbestuur voorgelegd, die dit goedkeurde zolang dit aan een aantal uitgangspunten en voorwaarden voldeed. DG/KNGU heeft haar beleid daarom na een maand herzien naar een drie-sporen-aanpak, om de beoogde cultuurverandering te versnellen maar ook tegelijkertijd het lucratieve Olympisch traject op de rails te houden.

Directeur Van der Plas houdt zich bezig met het tweede spoor van het nieuwe DG/KNGU-beleid: ‘(Na)zorg slachtoffers’. Er wordt volgens haar door DG/KNGU een acute ‘pas op de plaats’ gemaakt. “We willen hiermee tonen dat onze daadkracht ook recht doet aan de slachtoffers.” Die stelling is echter voor velen moeilijk te rijmen valt met het feit dat juist het ene besluit dat eindelijk genomen was een maand terug, nu teruggedraaid wordt. Ook collega-directeur Meijer beaamt dat wat de bond nu doet, recht doet aan de potentiële acht Olympiërs en tegelijkertijd eer geeft aan de slachtoffers. “Er zijn geen winnaars. Wat optimaal was, is weer sub-optimaal. Het vertrouwen moet weer groeien. Media mogen best kritisch zijn maar moeten wel zien dat wij verantwoording nemen. Dus jullie artikelen hierover a.u.b. niet beginnen met: ‘Wevers mag weer de zaal in’ maar met: ‘De droom van de Olympiërs kan weer doorgaan […]” Of de half gevulde zaal met journalisten zich door dit semi-charme-offensief liet voorschrijven wat te publiceren, moest toen nog blijken.

Topsportmanager Meijer: “Er zijn geen winnaars. Wat optimaal was, is weer sub-optimaal. Het vertrouwen moet weer groeien. Media mogen best kritisch zijn maar moeten wel zien dat wij verantwoording nemen. Dus jullie artikelen hierover a.u.b. niet beginnen met: ‘Wevers mag weer de zaal in’ maar met: ‘De droom van de Olympiërs kan weer doorgaan […]”

Bij elkaar duurde de persconferentie met website-informatie en besluit, plenaire vragen, wachtpauzes, exclusieve interviews voor tv-media en kringgesprekken met vragen (dit keer niet de beloofde één op één gesprekken) ruim twee uur. Ook met het motto ‘Search for change’ zegt DG/KNGU, net als in een bericht van 10 augustus 2020 op de KNGU-website, vooralsnog bij haar standpunt te blijven een cultuurverandering nodig te vinden “- hoe sneller hoe beter -, maar zichzelf als organisatie en haar functionarissen – naast het wetenschappelijk onderzoek en het ISR-onderzoek naar onderzoekbare tuchtrechtelijke meldingen – (nog) niet volledig te willen onderwerpen aan de voor de sport zo gewenste wasstraat. De goed van vertrouwen zijnde Van der Plas zei bijvoorbeeld heel blij te zijn met de rol van de volgens haar professionele vertrouwenscontactperso(o)n(en) van DG/KNGU en CSVN van NOC*NSF, ondanks de vele meldingen die in een andere richting wijzen. Individuele melders krijgen als eerste met hen contact en dan bepalen zij of die meldingen alleen aangehoord worden of dat ze onderzoekswaardig genoeg zijn, waarna die vervolgens doorverwezen worden naar het ISR. Van der Plas hoopt dat na de eerste honderd meldingen van afgelopen maand steeds meer mensen gaan melden zodat zo de in de speerpunten genoemde ‘onderste steen’ boven komt en er uiteindelijk een cultuuromslag kan komen. De vraag van GymPOWER over de vicieuze cirkel die dit klaarblijkelijk oplevert, kon Van der Plas niet plaatsen.

Beeldcitaat FB © Anouk Jong: Open Brief aan topsportmanager DG/KNGU Mark Meijer

Want, de door DG/KNGU gecreëerde situatie lijkt verder te gaan op dezelfde voet en lijkt geen objectieve voorwaarden te kunnen scheppen voor een cultuur met transparantie, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid bij de behandeling van meldingen en klachtprocedures. Het blijkt dat iedereen nu over iedereen meldingen kan doen, maar over het algemeen wordt niet duidelijk waarover en over wie nu meldingen lopen, op basis waarvan bepaald wordt dat een melding onderzoekswaardig is en wat er precies met de meldingen gebeurd als ze dat niet zijn. Hier komt dan ook het AVG-beleid van DG/KNGU om de hoek kijken, volgens Van der Plas wel van toepassing maar openbaarheid van bestuur niet. Sporters zijn volgens de uitleg van Van der Plas pro-actief benaderd door DG/KNGU om te achterhalen wie nog wil melden, welke klachten er zijn en ondanks de grote aarzeling van mensen bij de KNGU te melden, wat het gehele aanwezige journaille toch opvallend vond, heeft DG/KNGU extra capaciteit aan helpers en externe professionals voor het werk van vertrouwenspersonen aangetrokken hiervoor. In een maand tijd zouden er van de 6000 bekeken posts op social media al honderd meldingen binnen zijn gekomen bij DG/KNGU en CSVN, terwijl dat er in heel 2019 slechts 46 waren en de beerput nog niet was geopend. Niet geheel toevallig dus nadat het bondsbestuur van DG/KNGU haar goede wil toonde om de misstanden aan te pakken en het topsportprogramma turnen dames stillegde en de DG/KNGU-trainers wilde schorsen.

In een maand tijd zouden er van de 6000 bekeken posts op social media al honderd meldingen binnen zijn gekomen bij DG/KNGU en CSVN, terwijl dat er in heel 2019 slechts 46 waren en de beerput nog niet was geopend. Niet geheel toevallig dus nadat het bondsbestuur van DG/KNGU haar goede wil toonde om de misstanden aan te pakken en het topsportprogramma turnen dames stillegde en de DG/KNGU-trainers wilde schorsen.

Van der Plas lijkt te snappen dat er omstandigheden zijn die mensen kunnen weerhouden om meldingen te doen. Mensen aarzelen of durven niet omdat de ervaringen te recent en vers zijn, de club in de problemen kan komen of de slachtoffers er geen zin meer in hebben om weer oude koeien op te rakelen en door de mangel te gaan en volgens onze bronnen omdat de daders nog actief zijn, wat mensen kan weerhouden. Waar ze zich minder in leek te kunnen verplaatsen, was het feit dat als je melding gaat over KNGU-functionarissen die je klacht in het verleden hadden behandeld, je dat niet aan dezelfde vertrouwenscontactpersonen en DG/KNGU zelf wil gaan melden, als die voorheen kennelijk je melding(en) niet serieus nam en ook de dossiers onbehandeld liet of ‘kwijtraakte’ in de burelen van het bondsbureau in Beekbergen, zoals diverse journalisten wisten uit te leggen. Vertrouwenscontactpersonen en meldprocedures moeten betrouwbaar zijn, geen theoretisch format. Opvallend in het verhaal en de uitleg van DG/KNGU is ook de stelling dat de bond volgens haar bestuurders zelf geen enkel machtsmiddel zou hebben om trainers of clubs aan te zetten tot te ondernemen stappen en DG/KNGU daarbij de zorgplicht voor haar leden blijft afschuiven naar die clubbesturen.

Persfoto © GymPOWER | Fotograaf © Therry da Silva: topsportmanager Mark Meijer tijdens persconferentie DG/KNGU d.d. 01-09-2020

Terwijl één van de ISR-voorwaarden voor medewerking aan het nieuwe ‘Search for change’-plan van aanpak van DG/KNGU  is dat de bond direct zelf kan ingrijpen als één van de trainers van het DG/KNGU-topsportprogramma zich (weer) zou misdragen. Topsportmanager Meijer is totaal niet bang voor een herhaling van zetten, zoals in 2003 op het WK turnen in Anaheim waar de Olympische missie van één van de meest kansrijke Teams NL jammerlijk mislukte door interne problemen en denkt de situatie te kunnen beheersen door de wilskracht en mondigheid van de turnsters en is niet van plan in de voetsporen te treden van de lange rij voorgangers en onderzoekers die het tij niet konden keren. “Ik ben niet bang voor een herhaling van Anaheim en voor trainers die een problematische sfeer neerzetten in Nijmegen. Ik kies voor de turnsters”, klonk het ferm uit de mond van Meijer in het kringgesprek in Papendal.

Topsportmanager Meijer is totaal niet bang voor een herhaling van zetten, zoals in 2003 in Anaheim waar de Olympische missie van één van de meest kansrijke Teams NL jammerlijk mislukte door interne problemen en denkt de situatie te kunnen beheersen door de wilskracht en mondigheid van de turnsters en is niet van plan in de voetsporen te treden van de lange rij voorgangers en onderzoekers die het tij niet konden keren. “Ik ben niet bang voor een herhaling van Anaheim en voor trainers die een problematische sfeer neerzetten in Nijmegen. Ik kies voor de turnsters”,

Het wetenschappelijk onderzoek onder leiding van professor en meester in de (sport)rechten Marjan Olfers, dat op 1 september 2020 van start is gegaan, vormt samen met het tuchtrechtelijk ISR-onderzoek naar verdachten van grensoverschrijdend gedrag en intimidatie, het derde spoor van het kersverse DG/KNGU-beleid, aangeduid als ‘Onderste steen boven’Daarover wordt minder transparant gedaan en nog niet duidelijk is wat daarin allemaal door DG/KNGU gedaan is en wordt. Slachtoffers van misstanden bij DG/KNGU zouden pro-actief zijn benaderd door de bond zelf, maar binnen welke kaders en met welk doel en resultaat dat gedaan is, werd niet geheel duidelijk. De opzet van het onderzoek van prof. mr. Olfers is in ieder geval inmiddels verder aangepast over de grenzen van juridische verjaringstermijn voor misstanden heen en de loopperiode van het project ‘Naar een veiliger sportklimaat bij DG/KNGU’. Nadat besloten is om naast voormalige en huidige topsporters, semi-topsporters en (steekproefsgewijs) breedtesporters van na 2013 ook die die vòòr die datum actief waren bij DG/KNGU te bevragen, is nu de doelgroep uitgebreid naar alle leeftijden, gymsporten en lagen (kader en bestuurssegmenten) binnen DG/KNGU, waarbij ook groepsinterviews gebruikt zullen worden. Of ook sportouders, – zonder wiens bijdrage het opbouwen van een sportcarrière bij DG/KNGU schier onmogelijk is maar die in principe geen bondsleden zijn -, op zichzelf er ook bij worden betrokken, is niet helemaal duidelijk.

Persfoto © GymPOWER | Fotograaf © Therry da Silva: directeur Marieke van der Plas geeft interview na persconferentie DG/KNGU d.d. 01-09-2020

De onderzoeksvraag werd nu in ieder geval omschreven en vrijgegeven, een aparte vraagstelling, die moet leiden tot het bewijs of de gymsportcultuur al dan niet de enige oorzaak is van de vele misstanden. Vander Plas: “Er is zoveel misgegaan. Kan het bewezen worden dat het komt door de gymsportcultuur?” De makke van zo’n vraagstelling zit in het feit, dat de uitkomsten van dit onderzoek de weerspiegeling zullen geven van de mensen die wel de extra drempel durven en van zins zijn te nemen om hun ervaringen te vertellen. Of alle soorten misstanden in een angst- en zwijgcultuur en de consequenties ervan op de lange termijn, lang na de sportcarrière, gemeld worden en in beeld komen zodat de onderste steen daadwerkelijk boven komt, blijft de vraag. Er komt eind december in ieder geval weer een rapport uit met conclusies en aanbevelingen, dat DG/KNGU kan leggen naast de collectie onderzoeksrapporten uit de afgelopen twintig jaar van haar bestaan.

Onderzoeksjournalist Marco Knippen in commentaar op NHD.nl: “De niet eerder gedane bekentenis van de gerenommeerde trainer Gerrit Beltman en de getuigenissen van tien (ex-)turnsters over stelselmatig grensoverschrijdend gedrag op zaterdag 25 juli in deze krant bood de Nederlandse gymnastiekunie (KNGU) de uitgelezen kans de sport van wanpraktijken te zuiveren. Tot dusverre blinkt de bond slechts uit in onkunde. Dit brevet van onvermogen vraagt om ingrijpen door sportkoepel NOC NSF of de politiek.”

De reacties in de (media) op de persconferentie zijn verdeeld. Wie blij is voor de acht turnsters dat ze weer met hun eigen persoonlijke trainers kunnen trainen, is uiteraard tevreden met dit besluit. De honderden slachtoffers die de afgelopen maanden naar voren durfden stappen met hun verklaringen zijn hier begrijpelijk minder van gecharmeerd en zoals al te lezen en te zien is zwaar teleurgesteld, waarbij oud-topturnster Stasja Köhler hen een stem gaf in de talkshow van de EO Op1. Ook oud-turnster Anouk Jong deed dat in een ‘open brief’ aan topsportmanager Meijer en onderzoeksjournalist en voorzitter van de NSP Marco Knippen die als eerste de volledige bekentenis van oud-bondscoach Gerrit Beltman wist op te tekenen, laat weten in zijn commentaar op NHD.nl: “Sportkoepel NOC*NSF moet ingrijpen bij schutterende gymnastiekunie.”  Köhler had het boek ‘De Onvrije Oefening’ waarin ze met turnmaatje en co-auteur Simone Heitinga de misstanden in de turnsport van ruim vijfentwintig jaar terug beschreef, onlangs nog aan Van der Plas mogen aanbieden tijdens een urenlang gesprek, in gezelschap van twee oud-turnsters uit een latere generatie, Renske Endel en Danila Koster. Mensen die meer emotionele afstand hebben tot de gymsportwereld reageren ook gechoqueerd op het besluit, aangezien dit op het eerste gezicht onbegrijpelijk over komt. Het laatste woord hierover is nog lang niet gezegd.

Een video/podcast met de reportage voor © GymPOWER Sportmagazine, met de top tien opvallendste uitspraken in de DG/KNGU-persconferentie van 1 september 2020,  is te bekijken via de ingesloten YouTube-link bovenaan dit artikel.

Artikel © GymPOWER | Credit verslag, tekst, interviews en persfoto’s © Therry da Silva en © Casper Beijn | Credit beeldcitaten in video © NOS, © NU.nl, © EO, Instagram © Mara Titarsolej

Sportredactie GymPOWER

Sportredactie GymPOWER

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.